TÓM TẮT LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT

TÓM TẮT LỊCH SỬ ĐỨC PHẬT
phật-thích-ca-nhang-sạch-thiên-hương
phật-thích-ca-nhang-sạch-thiên-hương

3. Tóm tắt về lịch sự Đức Pật

Đạo Phật do Đức Thích Ca Mâu Ni (sakya Muni) sáng lập tại Ấn Độ cách đây hơn 2600 năm. Các nhà sử học hiện đại cho rằng Đức Phật đản sinh vào ngày trăng tròn tháng Vesak vào khoảng năm 625 trước Tây lịch, tại vườn Lumbini (Lâm Tì Ni). Ngài vối là một hoàng tử tên Tất-Đạt-Đa (Siddhar-tha), con trai duy nhất của vua Tịnh Phạn (suddhodana). Khi lớn lên, Ngài đã đính hôn với công chúa Da-Du-Đ-La (Yasodhara) và sinh hạ một nam tử tên là La-Hầu-La (RaHula).

Sau khi nhận thấy rõ chân tướng khổ đau của kiếp người sinh-lão-bệnh-tử, Ngài đã quyết tâm vượt cung thành để tìm chân lý. Trải qua năm năm tìm thầy học đạo, sáu năm khổ hạnh trong rừng già, sau cùng Ngài đã thành đạo dưới cội Bồ Đề sau 49 ngày thiền định. Kể từ đó, Ngài được gọi là Phật (Buddha) – con người đã giác ngộ, đã thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.

Sau khi giác ngộ, Ngài đã khởi sự truyền bá Chánh Pháp (Dharma) – giáo lý đưa đến sự giác ngộ, giải thoát – và xây dựng giáo đoàn Tăng già (Sangha) trong  suốt 49 năm. Ngài đã nhập Niết-Bàn vào năm tám mươi tuổi dưới tàn cây Sala, tại Kusinara, vào khoảng năm 543 trước Tây lịch.

4.Yếu tính của Đạo Phật là gì?

Theo truyền thống, Đạo Phật được định nghĩa như sau: Đạo là con đường; Phật là sự giác ngộ, giải thoát tối hậu. Do vậy, yếu tính của Đạo Phật, như chính tên gọi bày tỏ, là con đường đưa đến sự giác ngộ, giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi.

NHANG SẠCH THIÊN HƯƠNG CHIA SẺ CÙNG QUÝ BẰNG HỮU

PHẬT GIÁO VÀ CÁC TÔN GIÁO KHÁC GIỐNG VÀ KHÁC NHAU Ở ĐIỂM NÀO???

PHẬT GIÁO VÀ CÁC TÔN GIÁO KHÁC GIỐNG VÀ KHÁC NHAU Ở ĐIỂM NÀO???
phật-tổ-nhang-sạch-thiên-hương
phật-tổ-nhang-sạch-thiên-hương

1. Phật giáo và các tôn giáo khác giống nhau ở điểm nào?

Phật giáo và các tôn giáo khác đều khuyến khích con người làm các việc lành, tránh xa những điều xấu ác, xây dựng đời sống đạo đức, biết yêu thương và các giá trị nhân phẩm cho chính tự thân và tha nhân, cho gia đình và xã hội.

2. Phật giáo khác các tôn giáo khác ở điểm nào?

Phật giáo khác các tôn giáo khác ở chỗ: Phật giáo không thừa nhận có một thượng đế sáng tạo, ngự trị và chi phối đời sống của con người. Khổ đau hay hạnh phúc là do mỗi con người tự tác thành cộng với sự chi phối của dòng nghiệp lực cũng do chính mỗi con người tạo ra. Đức Phật dạy rằng ” con người trở nên cao quý hay đê hèn không phải do nguồn gốc sinh thành từ gia đình hay đẳng cấp xã hội, mà trái lại do chính hành động của tự thân làm cho con người trở nên cao quý hay đê hèn”.

Thêm vào đó, điểm khác biệt căn bản trong hệ thống triết lý của Phật giáo và các tôn giáo khác là: Phật giáo cho rằng tất cả pháp (những gì có mặt trên cuộc đời, bao gồm cả tâm và vật) trên thế gian này đều là duyên sinh, có điều kiện; và do đó, tất cả pháp đều là vô ngã. Không hề có một thực thể nào bất biến vĩnh hằng, cũng không có ai làm chủ cuộc sống của con người. Điều quan trọng nổi bật trong giáo lý của Phật Giáo là tất cả chúng sanh đều có Phật tính và đều có khả năng thành Phật

Sự giác ngộ, giải thoát tối thượng là chân lý bình đẳng đối với tất cả chúng hữu tình mà không phải là một ân sủng đặc biệt dành cho riêng ai. Đây là quan điểm bình đẳng vĩ đại của Phật giáo, khó có thể tìm thấy ở những tôn giáo thần quyền khác.

NHANG SẠCH THIÊN HƯƠNG CHIA SẺ CÙNG QUÝ BẰNG HỮU