Het evolueren van een communicatie in de directiekamer. Zaken die een grote impact hebben met de bedrijfsprestaties | Virtual boardroom

Een bedrijfscultuur positie de allernieuwste jaren centraal. Schandalen, variërend van valsspelen tot overheidsnormen, tot mishandeling van klanten om onrealistische prestatiedoelen bij bereiken, tot doordringende seksuele intimidatie, vult de krantenkoppen. In de nasleep van dergelijke crises blijven aandeelhouders, regelgevers, werknemers, klanten en anderen vaak verzoeken “waar was het bestuur? ” Bestuurders zien een risico’s die een mindere cultuur moet brengen, en herkennen hoe een sterke, gezonde cultuur een handelsbedrijf meer karaf maken waardevol en veerkrachtig. Maar een cultuur betreffende een bedrijf kan moeilijk te inschatten zijn, ook voor degenen die daar elke dag werken. Het is erg zelfs nog moeilijker voor bestuurders, die slechts dezelfde handvol weleens per tijdsperiode bij het bedrijf aanwezig bestaan voor bestuursvergaderingen. Tijdens deze bijeenkomsten beschikken over directeuren regelmatig contact bij dezelfde kleine groep leidinggevenden op hoog niveau, waarom hun visie op u bredere bedrijf wordt begrensd. Dus hoe gaan regisseurs om aan het begrijpen en waarderen van cultuur? Wat nog belangrijker is, krijgen ze het juist? Het is misschien niet verrassend dat vrijwel tweederde (64%) van het directeuren zegt te vertrouwen op hun buikgevoel van hun interacties met de management door de cultuur te evalueren, hoewel vaak minder regisseurs (32%) zeggen dat u een betreffende de meest bruikbare benaderingen is. Hoeveel vinden directeuren eigenlijk nuttig? Horen van werknemers. Bovenaan de lijst met de handigste statistieken voor u evalueren betreffende cultuur staan de enquête-resultaten van werknemersbetrokkenheid, de debriefs van u exitgesprek plus 360-graden feedbackresultaten voor leidinggevenden. Na beslist bedrijfscrisis, karaf het heel gemakkelijk zijn om te onderscheiden hoe bepaalde factoren gerelateerd aan cultuur hebben bijgedragen aan de ellende. Het moeilijkste is om Board Intelligence problemen vroegtijdig op bij sporen en te verhelpen voordat ze beslist crisis word. Onze visie is datgene bestuurders:

the boardroom

  • Dring aan met kwalitatieve plus kwantitatieve statistieken waarmee u de cultuur van uw bedrijf onder een knie kunt krijgen. Het exacte statistieken die nuttig zullen is, zullen zelfs op zekere hoogte, afhankelijk van het bedrijf, variëren. En het zijn soms geen statistieken die de management al rapporteert aan het bestuur. Neem een bredere kijk op enigszins enig kennis kan opleveren en zorg ervoor dat u management beslist effectief dashboard gebruikt om informatie erbij communiceren.
  • Ontmoet verschillende medewerkers dan alleen senior executives. Senior executives inslikken de raad van bestuur een mening geven betreffende de toon aan een top, toch het is tevens cruciaal vanwege te onderscheiden hoe verschillende werknemers de bedrijf en hun bizar rollen onderscheiden. Ze inslikken waardevolle perspectieven bieden op het executive team en op tevens de ‘mood in the middle’ wanneer de ‘buzz at bottom’.
  • Verbind de stippen tussen de statistieken deze u krijgt en enigszins u hoort, om bij zien ofwel de verhalen consistent is. Soms liggen de werkelijke problemen onder wat leidinggevenden en werknemers zeggen en wat de gegevens laten zien. Zoek naar plus verken eventuele inconsistenties onder de twee.
  • U moet er zorg voor dragen dat cultuur een vast onderwerp is op de agenda van de raad. Door het onderwerp een terugkerend gesprek erbij maken, zorgt het ervoor dat u voor mensen top alsof mind blijft. En het benadrukt een waarde dat het bestuur aan de bedrijfscultuur hecht.
  • Maak van cultuur een discussie op de volledige bord. Veel bureaus wijzen delen van cultuurtoezicht toe bij verschillende commissies. De auditcommissie hoort denkbaar iets aangaande ethiek en compliance, ondertussen de compensatiecommissie zich richt op doelstellingen en prestaties van u compensatieplan. Tevens bij het splitsing moet het bredere onderwerp betreffende de cultuur terugkomen op de agenda van de volledige raad.

De verkeerde bedrijfscultuur karaf reële risico’s voor dezelfde bedrijf opleveren, of de nu gaan om risicobeheer, werknemersbetrokkenheid ofwel bedrijfsprestaties. Wat precies volgens bestuurders de oorzaak van ellende in de cultuur? Over u algemeen denken regisseurs datgene de meest kritische componenten voor dezelfde gezonde cultuur de toon aan het bovenkant en de ‘gemoedstoestand in het midden’ zijn. Een aanzienlijke meerderheid (87%) is u ermee eens dat beslist ongepaste toon van u executive team bijdraagt bij problemen aan bedrijfscultuur. Maar het is niet alleen een C-suite die een rol speelt; 79% zegt datgene de toon van de middenmanagement beslist bijdrage geeft. Zesenzestig procent (66%) ben het erover eens datgene gebrek betreffende communicatie en transparantie betreffende het bedrijfsvoering ook een rol speelt in cultuurproblemen. Verder zegt bijna driekwart van het bestuurders (74%) dat een te omvangrijke focus met kortetermijnresultaten bijdraagt aan problemen met de bedrijfscultuur. En als wij kijken naar de mogelijke bronnen betreffende kortetermijndruk, dan zegt bijna 60% betreffende de directeuren dat institutionele beleggers erbij veel aandacht besteden aan de feest van een aandelen met de korte termijn. Deze focus op kortetermijnprestaties en het raken van prestatiedoelen in compensatieplannen kan ook bij diensten tot slecht gedrag leiden. Tweederde (67%) van een directeuren zegt dat ineffectieve compensatieplannen leiden tot moeilijkheden met het cultuur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *